Henk van Sonsbeek database software

dutch     english

Algemeen
Producten

Uit diverse maatwerkoplossingen zijn ook softwareprogramma’s afgeleid die algemeen toepasbaar zijn. Deze softwareprogramma’s worden hier als verschillende producten gepresenteerd. In de meeste gevallen zullen deze producten als uitgangspunt gebruikt worden om te komen tot een klantspecifiek programma. Om voor een goede continuïteit van deze software te kunnen zorgen, gelden voor deze producten vaak geen aanschafprijs maar jaarlijkse gebruiksrechtkosten en eventueel enige initiële kosten. Daarvoor worden ook updates geleverd en ondersteuning gegeven bij eventuele vragen of problemen.