Henk van Sonsbeek database software

TMB
Technisch middelen beheer voor laboraroria (translation will follow)

TMB is een databaseprogramma voor het beheer van technische middelen. Het programma is gericht op laboratoria, maar met kleine aanpassingen zijn ook andere toepassingen mogelijk. het programma biedt hele goede zoek en filtermogelijkheden waardoor het erg eenvoudig en prettig in het gebruik is.

Demoscherm TMB

Figuur 1: TMB hoofdscherm waarin de lijst met items en details van het geselecteerde item.

Per item worden alle wijzigingen bijgehouden zodat later de historie van een apparaat bekeken kan worden.


rapportage TMB

Figuur 2: Voorbeeld van HTML rapportage in TMB

Rapportages kunnen op flexibele wijze samengesteld worden uit gefilterde gegevens. De rapportage vindt plaats in HTML format.