Henk van Sonsbeek database software

dutch     english

G-Audit
Interne audits: communicatie en rapportage

G-Audit is een programma waarmee interne audits ingevoerd en gerapporteerd kunnen worden. Doordat met verschillende authorisaties ingelogd wordt, is het ook een communicatiesysteem tussen auditor en auditee. Auditees kunnen reageren op bevindingen die door de auditor vastgelegd zijn. demo video

Demorapportage G-Audit
Figuur 1: Voorbeeld van overzicht resultaten interne audits.

In het systeem kunnen twee soorten audits ingevoerd worden: reguliere interne audits en overige audits. Van de reguliere interne audits worden overzichtsresultaten gegenereerd zoals in figuur 1.
Bij elke audit kunnen bevindingen gerapporteerd worden door de auditor. Bij deze bevindingen kan ook een foto toegevoegd worden. Auditees kunnen de bevindingen inzien en aangeven hoe zij hierop zullen reageren. Ze kunnen ook aangeven wanneer de actie op een bevinding is afgerond.

Audit bevindingen
Figuur 2: Voorbeeld van een bevinding in G-Audit

Bij de rapportages kan gekozen worden om alle bevindingen te laten zien of alleen de bevindingen waarop de actie nog niet afgerond is.