Henk van Sonsbeek database software

dutch     english

G-Hygiene
Trend analyse van microbiologische hygiene meetresultaten

Controle op goede Hygiene gebeurt o.a. door het nemen van swabs op diverse monsterpunten in de productielocaties. Deze swabs worden microbiologisch geanalyseerd op verschillende soorten micro organismen. Deze controles moeten met enige regelmaat plaatsvinden. Met het programma G-hygiene kunnen planningen gemaakt worden van de te controleren monsterpunten. Als de swabs en de microbiologische analyses uitgevoerd zijn, kunnen de resultaten ingevoerd worden en wordt automatisch een beoordeling bepaald en toegekend aan de monsterpunten. Door middel van staafdiagrammen en grafieken kunnen overzichten gegenereerd worden waarin ook trendanalyselijnen zijn opgenomen. Via speciale invulvelden kunnen opmerkingen gemaakt worden over de resultaten en kunnen ondernomen acties teruggekoppeld worden.