mijn afbeelding

dutch     english

Dataverwerking

Het zal niet altijd nodig zijn om een softwareprogramma te ontwikkelen voor het beheer van gegevens. Het kan bijvoorbeeld gaan om een gegevensverzameling waarvan de inhoud niet of nauwelijks verandert of om een gegevensverzameling waarvan de structuur vaak verandert. Wanneer er grote hoeveelheden digitale gegevens verwerkt moeten worden kan ik daarbij de volgende hulp bieden:
  • De structuur van de gegevens analyseren en in een relatieschema zetten
  • De gegevens daadwerkelijk in een database invoeren volgens het opgestelde relatieschema
  • Up to date houden van een database met aangeleverde invoergegevens
  • Inconsistenties en onvolledigheden uit de gegevens halen
  • Bewerken van gegevens en aanleveren in gewenst format
  • Genereren van overzichtstabellen en grafieken
Zowel voor het opzetten van een gestructureerde gegevensopslag als het onderhoud daarvan kunnen vaste prijsafspraken gemaakt worden.